اشتراک انلاین Over Watch

بعد از خرید اشتراک انلاین Over Watch به شما داده شده تاشما بتوانید به صورت ماهانه به بازی بپردازید.

بعد از خرید شما میتوانید روزانه 4 ساعت به بازی انلاین بدون محدودیت بپردازید .

این اشتراک ماهیانه بوده و شما جمعا در ماه میتوانید به 120ساعت انلاین بپردازید

با تمدید اشتراک خود در خرید بعدی خود تخفیف میگیرید

اگر هر فرد در زمانی غیر از ساعات مقرر شده آنلاین شود و به بازی بپردازد اشتراک آن لغو خواهد شد.

ساعات قابل خرید توسط شما

  • 8صبح-12ظهر
  • 12ظهر-4بعد از ظهر
  • 4بعد از ظهر-8شب
  • 8شب-12شب
  • 12شب-4صبح
  • 4صبح -8صبح

 

برای خرید سی دی کی اورجینال Over Watch کلیک کنید

بعد از افزودن به سبد خرید ساعت خود را مشخص کنید:


خرید سی دی کی و اشتراک انلاین over watch