همیشه بعد از خرید از هر سایتی بعد از فعال کردن بازی مورد نظر ورود 2 مرحله ای یا گارد استیم خود را فعال کنید تا از دزدیده شدن هکر ها جلوگیری کنید. با تشکر