اگر بازی استیم خریدید احتمالا گارد شما فعال است  گارد خود را خاموش کنید توجه کنید که برای خاموش شدن گارد ایمیل باید ایمیل آن را تایید کنید!  (اموزش آن در سایت هست)

اگر دیگر بازی ها را خریداری کردید ممکن از یوزر و پسورد شما غلط باشد لطفا از طریق تیکت برای ما ارسال کنید