نکات لازم قبل از خرید Twitch Prime Account :

بعد از خرید اکانت TWICH PRIME برای شما ارسال میشود.:

گرفتن هدیه هر بازی بر عهده خودتونه و ما فقط اکانت را به صورت Primeبرای شما ایمیل میکنیم.

این اکانت به مدت 1روز تا 3 روزدر حالت PRIME است. پس بعد از خرید حتما استفاده کنید

توجه کنید با این Twich prime همه بازی ها بجز League of legend قابل استفادس

شما وقتی اکانت رو بخرید که بازی مورد نظر TWich prime داشته باشه .